Kurator procesowy

Dziecko nie może samo reprezentować się w sądzie, jego prawa wykonuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Jest jednak wyjątek od tej zasady, w sytuacji, gdy rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, sąd wyznacza kuratora procesowego dla dziecka, którego zadaniem jest zadbanie o interesy dziecka. Do takiej sytuacji będzie dochodziło m.in. gdy podejrzanym lub oskarżonym jest jedno z rodziców dziecka. Kuratorem może być adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka lub ukończył odpowiednie szkolenie. Kuratora wyznacza sąd na wniosek prokuratora. Kurator ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ może robić wszystko to, co strona w postępowaniu, czyli np. składać wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu, składać środki zaskarżenia. Kurator powinien również współpracować z rodzicem niekrzywdzącym, to rodzic ma największą wiedzę o sytuacji, warto więc, żeby pozostawał z nim w kontakcie. Więcej o kuratorze procesowym oraz metodyce jego pracy można przeczytać w naszych materiałach.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Działania w ramach projektu 'Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku' realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG będą realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę