AKTUALNOŚCI

Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny dla dzieci z Ukrainy i ich opiekunów.

Od stycznia 2021 r.  dział prawny FDDS realizuje projekt - Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w [...]

Zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie Klubu Prawnika!

Triada: prawnik, psycholog, klient - rozumienie, towarzyszenie, współpraca. W najbliższą środę (14.12.2022 r.) o godzinie 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Prawnika, na którym przedstawimy rolę psychologa jako sojusznika prawnika w [...]

Prawo do e-prywatności czy ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – podcast

W grudniu 2020 roku wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej – zmiana ważna i potrzebna, która jednak, niespodziewanie nawet dla unijnego prawodawcy doprowadziła do tego, że prawa dzieci w [...]

REAGUJ na przemoc wobec dzieci! Ruszyliśmy z nową kampanią

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Celem kampanii jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy. Na [...]

Petycja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w sprawie zapewnienia dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem do 18. roku życia przesłuchania w przyjaznym trybie art. 185 a, b, c i d kpk.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała propozycję zmiany przepisu dotyczącego przyjaznych przesłuchań z udziałem dzieci. Projekt zakłada rozszerzenie ochronnego trybu przesłuchań na dzieci pokrzywdzone przestępstwem znęcania się lub wykorzystywania seksualnego do [...]

Z wizytą w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę #courtvlog

Inne wnioski płynące z raportu są równie alarmujące: przemoc wobec osób małoletnich jest kwalifikowana w taki sposób, aby nie było konieczności prowadzenia bardziej skomplikowanego śledztwa zamiast dochodzenia, a dzieci z […]

Zapraszamy na webinar Klubu Prawnika!

Od końca lutego 2022 roku polskie prawo stanęło przed kolejnym wyzwaniem w kwestii prawnych aspektów objęcia pieczą dzieci cudzoziemców bez opieki. Wybrane zagadnienia omówiliśmy w czasie spotkania Klubu Prawnika „Opieka [...]

Nowe broszury o kuratorze procesowym!

Gdy dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem ze strony osoby najbliższej (rodzic) zasadnym jest, że drugi rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym (konflikt interesów). Sąd opiekuńczy na wniosek prokuratora wyznacza […]

Webinar Klubu Prawnika 7 lipca 2022 r.

Zarówno w postępowaniu karnym, jak i rodzinnym nadrzędną wartością jest dobro dziecka, identyfikowane przez prawników jako zespół wartości duchowych i materialnych koniecznych do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka oraz duchowego w […]

FINANSOWANIE PROJEKTU

Active Citizens Fund@4x 700x246 1

Działania w ramach projektu 'Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku' realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG będą realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę