AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na webinar Klubu Prawnika!

Od końca lutego 2022 roku polskie prawo stanęło przed kolejnym wyzwaniem w kwestii prawnych aspektów objęcia pieczą dzieci cudzoziemców bez opieki. Wybrane zagadnienia omówiliśmy w czasie spotkania Klubu Prawnika „Opieka prawna i piecza zastępcza nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny”. Tym razem skupimy się na ukraińskich regulacjach prawnych, których przybliżenie może być pomocne [...]

Nowe broszury o kuratorze procesowym!

Gdy dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem ze strony osoby najbliższej (rodzic) zasadnym jest, że drugi rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym (konflikt interesów). Sąd opiekuńczy na wniosek prokuratora wyznacza kuratora procesowego, którego zadaniem jest reprezentowanie dziecka w postępowaniu karnym. Kurator ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ może robić wszystko to, co strona w postępowaniu, czyli […]

Webinar Klubu Prawnika 7 lipca 2022 r.

Zarówno w postępowaniu karnym, jak i rodzinnym nadrzędną wartością jest dobro dziecka, identyfikowane przez prawników jako zespół wartości duchowych i materialnych koniecznych do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka oraz duchowego w aspekcie intelektualnym i moralnym; należytego przygotowania go do funkcjonowania w dorosłym życiu. Nadanie rangi i nieostre sformułowanie dają sędziemu możliwość wnikliwego indywidualnego rozpoznania interesu każdego […]

Działania w projekcie WSPD kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

W dwuletnim projekcie Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, dział prawny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podejmuje  działania edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze,  aby zwiększyć i ujednolić ochronę dziecka pokrzywdzonego przestępstwem i tym samym uczestniczącego w procedurach prawnych. Realizując ten cel, bazujemy na spójnej pracy z trzema grupami odbiorców zaangażowanych w ochronę dzieci przed krzywdzeniem: profesjonalistów, rodziców/opiekunów prawnych […]

Akademia Praw Dziecka

23 kwietnia rozpoczęły się zajęcia Akademii Praw Dziecka. Jest to pierwszy modułowy cykl nauczania skierowany do studentek i studentów II-V roku prawa i psychologii o prawach procesowych dziecka. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, międzynarodowych standardów ochrony, przybliżanie podstawowej problematyki dotyczącej udziału dziecka w procedurach prawnych oraz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Zapisy na warsztaty Klubu Prawnika

Prawo doskonale tłumaczy rolę kuratora procesowego, opisując działania i zachowania, które są niezbędne by wykonywać tę ważna funkcję właściwie. Kontakt bezpośredni z dzieckiem wymaga szczególnej troski ze strony kuratora, który każdorazowo powinien zadbać o poczucie bezpieczeństwa dziecka. Aby w tym pomóc małoletni pokrzywdzony lub świadek musi zrozumieć na czym polega jego rola. Kurator udziela dziecku […]

Spotkanie Klubu Prawnika „Opieka prawna i piecza zastępcza nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny”

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prawnika na temat Opieki prawnej i pieczy zastępczej nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny. Od końca lutego 2022 roku polskie prawo stanęło przed kolejnym wyzwaniem w kwestii prawnych aspektów objęcia pieczą dzieci cudzoziemców bez opieki. Do tej pory w Polsce dzieci uchodźców […]

22 lutego rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W jakiej sytuacji są w Polsce dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, znęcania się lub innych czynów karalnych?

Od 20 lat udoskonalamy przepisy mające na celu ochronę dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, ale w praktyce to prawo nie zawsze jest w pełni realizowane. Rząd buduje sieć ośrodków pomocy, ale borykają się one z brakiem specjalistów i niestabilnym finansowaniem. Wiele instytucji i służb ma w swoich zadaniach pomoc dzieciom po traumatycznych doświadczeniach, ale brak między nimi […]

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Widzieć, słuchać i chronić, czyli o sytuacji dzieci pokrzywdzonych przestępstwem” z udziałem Justyny Podlewskiej i Katarzyny Katany

Przepisy prawne chroniące dzieci przeszły ogromną ewolucję. Niewiele ponad 100 lat temu ochrona polegała na ustaleniu minimalnego wieku, od jakiego dopuszczalna jest praca dzieci w przemyśle. Dziś prawo i prawnicy, także w Polsce, rozumieją konieczność respektowania szczególnych potrzeb dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

PARTNER PROJEKTU

Active Citizens Fund@4x 700x246 1

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę