Interwencja

Przestępstwa na szkodę dzieci zwykle dzieją się w zamkniętych czterech ścianach, dlatego tak ważne jest by reagować, gdy podejrzewa się lub uzyska informacje o krzywdzeniu dzieci. Swoje podejrzenia można zgłosić policji, która ma obowiązek ich zweryfikowania. Osobami, które często zauważają symptomy przemocy są nauczyciele, Fundacja przygotowała propozycję procedury interwencji w placówce w przypadku krzywdzenia dzieci, która może być pomocna w wyborze odpowiednich środków. W czasie pandemii i izolacji interwencja i działania mogą być utrudnione. Fundacja przygotowała krótką informację na temat interwencji na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii, zachęcamy do zapoznania się z nią.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do skorzystania z infolinii 800 100 100 w piątki godzinach 12-15 dyżuruje prawnik lub o kontaktu pod adresem opiekun@fdds.pl