Wzory pism

Najczęściej sąd decyduje o miejscu przesłuchania dziecka, ale możesz wnioskować o przesłuchanie w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań znajdującym się w jednym z naszych Centrum Pomocy Dzieciom.

PARTNER PROJEKTU

Active Citizens Fund@4x 700x246 1

Działania sfinansowane w ramach grantu Aktywni Obywatele będą realizowane w okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę