Wzory pism

Najczęściej sąd decyduje o miejscu przesłuchania dziecka, ale możesz wnioskować o przesłuchanie w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań znajdującym się w jednym z naszych Centrum Pomocy Dzieciom.

WNIOSEK O PRZESŁUCHANIE W PRZYJAZNYM TRYBIE

FINANSOWANIE PROJEKTU

Działania w ramach projektu 'Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku' realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG będą realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę