Wolontariat

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę prowadzi program dla wolontariuszy „Opiekun dziecka pokrzywdzonego przestępstwem”.

Do programu zapraszamy studentów, którzy chcą zaangażować się w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zadania realizowane podczas projektu:

  • udzielanie mailowo informacji w sprawach związanych z naruszeniem praw dziecka, zwłaszcza z zakresu ochrony prawnej dziecka pokrzywdzonego przestępstwem,
  • towarzyszenie klientom w sądzie,
  • realizowanie zadań zlecanych przez dział prawny np. analiza akt, sporządzanie projektów pism procesowych,
  • branie udziału w szkoleniach specjalistycznych,
  • prowadzenie monitoringu prawa w obszarze ochrony praw dziecka.

W trakcie programu Fundacja zapewnia wolontariuszom stały rozwój poprzez superwizje, udział w szkoleniach i wydarzeniach edukacyjnych Fundacji oraz wsparcie profesjonalnego zespołu w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

W latach 2024-2026 r. będziemy prowadzić trzy edycje programu w formie stacjonarnej.

Do programu zapraszamy studentów II-V roku prawa i psychologii.

 

Osoby zainteresowane drugą edycją programu w 2025 r. prosimy o kontakt na adres: agnieszka.badora@fdds.pl

 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.