Wspólne działania z Funduszem EOG na rzecz edukacji, interwencji, monitoringu prawa i rzecznictwa, czyli nasz plan na skuteczne wsparcie dzieci uczestniczących w procedurach prawnych

W wielu przypadkach udział w postępowaniu przed sądem albo inną instytucją może powodować u dzieci lęk i niezrozumienie. Właśnie dlatego powstał projekt — Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, który wspiera dzieci uczestniczące w procedurach prawnych. Dzięki środkom z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG możemy zrobić jeszcze więcej! 
Edukacja, interwencja, monitoring prawa i rzecznictwo to nasz plan działania. Do 2022 dzięki dofinansowaniu będziemy mogli m.in.: przeszkolić aż 300 adwokatów, radców prawnych, prawników NGO, prokuratorów, sędziów oraz biegłych w zakresie praw przysługujących dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem, przeprowadzić kampanię społeczną na temat praw procesowych małoletniego, zorganizować 12 spotkań Klubu Prawnika i tym samym podnieść umiejętności nawet 200 prawników w sprawach dzieci.
Więcej o naszym projekcie przeczytasz na stronie: https://fdds.pl/edukacja-interwencja-monitoring-prawa-i…/
Wymiar sprawiedliwości MUSI BYĆ przyjazny dziecku!
#AktywniObywateleDotacje