Czy prawo w Polsce chroni dzieci wykorzystywane seksualnie?

Data: 25 marca 2021 roku
Godzina 15:00 – 16:30
Prowadzące:
  • Justyna Podlewska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek. Specjalizuje się w prawnej ochronie ofiar przestępstw, zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz prawie rodzinnym. Autorka artykułów i publikacji nt. prawnej ochrony dziecka krzywdzonego interwencji i przeciwdziałania przemocy. Prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego, interwencji i przeciwdziałania przemocy.
  • dr Marta Flis – Świeczkowska – radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dziecom Siłę w Gdańsku.Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym, w tym w prawie karnym procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników postępowania i ich reprezentacją. Uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym rozprawy doktorskiej pt. „Pełnomocnik w procesie karnym”. 
  • Joanna Klocek – psycholog, seksuolog, absolwentka Uniwersytetu SWPS. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej z elementami terapii psychodynamicznej. W FDDS zajmuje się diagnozą dzieci, psychoterapią dzieci i dorosłych oraz świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Biegły sądowy, wydaje opinie sądowo-psychologiczne. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy dzieciom krzywdzonym, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  

Dzieci doświadczone przemocą i wykorzystywaniem seksualnym często doznają tych bolesnych krzywd od bliskich sobie ludzi, na ogół są też jedynymi osobami, których zeznania mogą doprowadzić do skazania sprawcy. A jednocześnie wciąż pozostają dziećmi, ze swoją ogromną wrażliwością i bezbronnością. Jak zadbać o dobro zarówno postępowania sądowego, jak i uczestniczącego w nim dziecka? Właśnie o tym będziemy rozmawiali podczas naszego webinaru.

Skupimy się na następujących tematach:

  • Kurator procesowy, czyli reprezentant interesów dziecka w postępowaniu sądowym – jak pogodzić ogromną odpowiedzialność z dramatycznie niskimi zarobkami?
  • Jak nie dopuścić do tego, aby dziecko pokrzywdzone przemocą doznało powtórnej traumy w trakcie procedur sądowych?
    Dlaczego tak ważny jest Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku? (przedstawienie projektu)
  • Jak wyglądają przyjazne pokoje przesłuchań? (prezentacja filmu zrealizowanego właśnie w takim pokoju w Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie)
  • Czy nowy projekt ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości z lutego br. dotyczący prawa przyjaznego dzieciom ma szanse na szybką realizację? (dyskusja)
Webinar jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych – serdecznie zapraszamy!
Wydarzenie jest inauguracją projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, dofinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
#aktywniobywateledotacje
Link do zapisów dla dziennikarzy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Link do zapisów dla innych uczestników:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…