Nagranie Klubu Prawnika – Analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia (SCR) – nowe prawo na nowe czasy?

W dniu 5 października 2021 r. odbyło się spotkanie Klubu Prawnika na temat Analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia (Serious Case Review).

W 2019 roku, gdy w jednym miesiącu pięcioro dzieci zginęło z rąk rodziców/opiekunów Fundacja uruchomiła petycję, podpisaną przez ponad 22 tysiące obywateli. W treści petycji domagano się wprowadzenia w Polsce systemu Serious Case Review – czyli procedury uruchamianej po śmierci dziecka w wyniku krzywdzenia, całkowicie niezależnej od postępowania karnego lub dyscyplinarnego. Jej celem jest namierzenie luk systemu ochrony dzieci, które uniemożliwiły lub utrudniły pomoc zmarłemu dziecku, zanim było już za późno. W polskim projekcie, który lada dzień ma trafić do Sejmu, planowane jest utworzenie przy Rzeczniku Praw Dziecka Rady do spraw Systemowej Analizy Przypadków Śmierci Dzieci. Rada będzie badała przypadek śmierci dziecka, identyfikowała problemy systemowe, a na ich bazie proponowała konkretne zmiany– w prawie, praktyce, organizacji, finansowaniu lub kształceniu kadr, tak aby uczynić system ochrony dzieci jak najbardziej szybkim i efektywnym. O projekcie podczas spotkania Klubu Prawnika opowiedziała Mecenas Katarzyna Katana – radca prawny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.