Prawo do e-prywatności czy ochrona dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – podcast

W grudniu 2020 roku wszedł w życie Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej – zmiana ważna i potrzebna, która jednak, niespodziewanie nawet dla unijnego prawodawcy doprowadziła do tego, że prawa dzieci w internecie stały się zagrożone. EKŁE spowodował bowiem, że do dostawców usług internetowych (takich jak poczta e-mail czy też rosnące w siłę serwisy społecznościowe) zaczęła mieć zastosowanie tzw. dyrektywa o e-prywatności, która nakłada na podmioty nią objęte konkretne obowiązki. Należą do nich zakaz kontroli komunikacji użytkowników w jakiejkolwiek formie i zakaz przechowywania danych o komunikacji po jej ustaniu, co w konsekwencji uniemożliwia portalom społecznościowym i innym dostawcom usług sprawdzanie, czy ich usługa nie jest wykorzystywana do popełniania przestępstw na szkodę dzieci.

Co ma większą wartość: prawo do poszanowania prywatności i wolności wypowiedzi czy też prawo dziecka do ochrony przed przemocą w internecie? Jak powinny być skonstruowane przepisy, które będą respektować wszystkie te wartości? Jak każdy rodzic może chronić własne dziecko przed zagrożeniami, z którymi może się ono zetknąć w sieci?

Odpowiedzi na powyższe pytania usłyszycie w naszym najnowszym podcaście. O prawie do e-prywatności i ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym online rozmawiali: Katarzyna Katana, Szymon Wójcik i Anna Grabowska z naszej Fundacji.

Podcast został zrealizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, na potrzeby projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku.