REAGUJ na przemoc wobec dzieci! Ruszyliśmy z nową kampanią

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Celem kampanii jest zwiększenie społecznej gotowości do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy. Na stronie kampanii REAGUJ.fdds.pl zebraliśmy kluczowe informacje na temat ścieżek i sposobów reagowania, wskazaliśmy miejsca i formy pomocy oraz udostępniliśmy niezbędne dokumenty i wzory pism.

W naszym społeczeństwie ciągle jest wiele obaw związanych z reagowaniem w sytuacjach, gdy dziecko doświadcza przemocy ze strony rodziców lub opiekunów. Brak reakcji często wynika z przeświadczenia, że nie powinniśmy się wtrącać w prywatne sprawy rodziny. To nieprawda. Reagowanie na przemoc wobec dzieci to nasz społeczny obowiązek. Dzieci same nie potrafią się obronić. To rolą osób dorosłych jest ochrona dzieci. Nasza kampania zachęca dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają, albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy.

W ramach kampanii powstały spoty, które obejrzycie na platformie YouTube. W filmach widzimy przemoc wobec nastolatki w domu i wobec chłopca w przestrzeni publicznej. Obserwujemy ich bezradność. Widzimy też świadków i słyszymy ich myśli – typowe wątpliwości i argumenty za zaniechaniem reakcji. Niejako w odpowiedzi słyszymy też głosy dzieci: „Co pani szkodzi coś zrobić?” „Co się panu stanie?”. Świadkowie podejmują reakcję. Mamy nadzieję, że odbiorcy kampanii, kiedy spotkają się z podobną sytuacją, też nie pozostaną obojętni

Jednym z ważnych elementów kampanii będzie webinar na temat możliwych sposobów reagowania w sytuacji przemocy wobec dzieci. Webinar odbędzie się 15 listopada o godz. 15:00.

Zapraszamy do zapisów.