Webinar Klubu Prawnika 7 lipca 2022 r.

Zarówno w postępowaniu karnym, jak i rodzinnym nadrzędną wartością jest dobro dziecka, identyfikowane przez prawników jako zespół wartości duchowych i materialnych koniecznych do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka oraz duchowego w aspekcie intelektualnym i moralnym; należytego przygotowania go do funkcjonowania w dorosłym życiu. Nadanie rangi i nieostre sformułowanie dają sędziemu możliwość wnikliwego indywidualnego rozpoznania interesu każdego małoletniego oraz obligują do uwzględniania go w prowadzonym postępowaniu.

7 lipca w godzinach 15:00-16:30 odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Prawnika „Dziecko w postępowaniu karnym i rodzinnym – jeden system ochrony czy dwa niezależne postępowania?”, na którym dowiemy się:
27a1 Jakie są niedoskonałości definiowanego przez prawników dobra dziecka?
27a1 Na co zwracają uwagę psycholodzy?
27a1 Jak zadbać, aby dobro dziecka uczestniczącego równocześnie w postępowaniu karnym i rodzinnym było identyfikowane w sposób spójny?
27a1 Jaka jest w tym rola poszczególnych profesjonalistów – prawników i psychologów?
27a1 Jakie są uprawnienia i ograniczenia kuratorów procesowych?
27a1 Jakie są warunki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wynikającym z braku należytej współpracy między poszczególnymi ogniwami wymiaru sprawiedliwości?
Webinar poprowadzi Alicja Budzyńska – terapeutka w naszym Centrum Pomocy Dzieciom, która od lat prowadzi szkolenia i superwizje dla profesjonalistów w zakresie identyfikacji krzywdzenia dzieci i interwencji prawno‐psychologicznej, procedur karnych i cywilnych z udziałem dzieci.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Active Citizens Fund@4x 1 300x105