Zapraszamy na webinar Klubu Prawnika – „Postępowania w sprawach na podstawie konwencji haskiej w ujęciu praktycznym”

Otwarte granice, międzynarodowe małżeństwa, otwarty rynek pracy. Wszyscy wiemy, iż okoliczności wskazane wyżej spowodowały i w dalszym ciągu powodują wzrost spraw międzynarodowych, w których podmiotem jest dziecko.

Celem kolejnego spotkania Klubu Prawnika jest praktyczne ujęcie przepisów poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

➡️ Czy rodzic bez zgody drugiego może wyjechać z dzieckiem za granicę?
➡️ Jakie środki ochrony przysługują temu z rodziców, który pozostał w kraju dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka?
➡️ Jak wygląda procedura w przypadku bezprawnego uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców – z punktu widzenia każdego z rodziców?
➡️ Jak może się bronić ten z rodziców, który wyjechał z dzieckiem za granicę?
➡️ Czy prawo do opieki w każdym z krajów sygnatariuszy Konwencji oznacza to samo?
➡️ Czy Sąd zawsze orzeka powrót dziecka do kraju jego stałego miejsca zamieszkania?
➡️ Jakie są podstawy oddalenia wniosku o powrót dziecka?
➡️ Jak wygląda w praktyce współpraca transgraniczna w sprawach o bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę?
➡️ Jakie są najnowsze zmiany w przepisach?
Odpowiedzi na te, a także wiele innych, powiązanych z tematem szkolenia pytań udzieli ekspertka naszej Fundacji – adwokat Dorota Mączewska-Ptak w oparciu o przykłady z konkretnych, prowadzonych przez nią spraw sądowych. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią sprawy rodzinne międzynarodowe, w tym sprawy oparte o uregulowania Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzeń dzieci za granicę. Członkini takich organizacji międzynarodowych jak: International Family Law, Reunite International Child Abduction Center oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

Spotkanie odbędzie się 1 marca w godzinach 16-17:30 na platformie Zoom

[LINK DO ZAPISÓW]

Serdecznie zapraszamy!