Zmiana w przesłuchiwaniu dzieci

22 czerwca 2023 r. weszły w życie zmiany w dwóch Rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości¹, które w istotny sposób wpływają na procedurę przesłuchania małoletniego świadka.  

  • Dyrektorzy sądów są odpowiedzialni za zapewnienie i koordynowanie działalności przyjaznych pokoi przesłuchań zarówno w siedzibie sądu oraz poza jego siedzibą. 
  • Na stronach www każdego Sądu Rejonowego powinna się znajdować informacja o przyjaznych pokojach przesłuchań znajdujących się na terenie działania sądu oraz zdjęcia tych pokojów wraz z ich danymi teleadresowymi.  
  • Przed przesłuchaniem protokolant powinien sprawdzić, czy sprzęt do przeprowadzenia i nagrania działają prawidłowo oraz w razie potrzeby podjąć czynności mające na celu zapewnienie prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. 
  • Planowaną porę i czas przesłuchania organ powinien dostosować się do wieku świadka, jego stanu zdrowia, pory optymalnej aktywności poznawczej, ewentualnych potrzeb i trudności indywidualnych. 
  • Biegły psycholog przed przesłuchaniem powinien przeprowadzić z dzieckiem wstępną rozmowę w celu nawiązania z nim kontaktu, pokazania miejsca przesłuchania, a także obniżenia poziomu lęku i strachu dziecka. 
  • Pokój przesłuchań powinien dawać dziecku możliwość koncentracji i swobodę wypowiedzi. 
  • W pokoju przesłuchań nie mogą znajdować się urządzenia techniczne umożliwiające bieżące śledzenie protokołu przesłuchania. 
  • Sędzia przesłuchując dziecko w pokoju przesłuchań nie używa togi. 

 

Informacje i zdjęcia fundacyjnego Przyjaznego Pokoju Przesłuchań mieszczącego się w Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie znajdziesz tutaj https://wspd.fdds.pl/przesluchania.  

Centra Pomocy Dzieciom prowadzą program “Przygotowanie do przesłuchania”. W programie może wziąć udział każde dziecko mające być przesłuchane, zgłoszone do CPD przez rodzica/opiekuna prawnego. Więcej informacji na – https://centrapomocydzieciom.fdds.pl/  

 

¹Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2023 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego oraz mieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych