Akademia Praw Dziecka

23 kwietnia rozpoczęły się zajęcia Akademii Praw Dziecka. Jest to pierwszy modułowy cykl nauczania skierowany do studentek i studentów II-V roku prawa i psychologii o prawach procesowych dziecka. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, międzynarodowych standardów ochrony, przybliżanie podstawowej problematyki dotyczącej udziału dziecka w procedurach prawnych oraz ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

” W trakcie zajęć każdy z uczestników buduje i rozwija swoje zasoby do podejmowanie działań na rzez ochrony praw dzieci, szanując ich podmiotowość i uwzględniając potrzeby.

Siłą Akademii są jej uczestnicy- studenci i studentki o dużej wrażliwości, zaangażowani społecznie, otwarci na nowe doświadczenia, potrafiący wyrażać swoje zdanie i je argumentować. W trakcie zajęć uznajemy fakt, że międzynarodowe i krajowe standardy w zakresie ochrony dzieci przechodzą stopniową ewolucję, dając dzieciom realne prawa i możliwości ich egzekwowania. Badaliśmy jak wygląda system ochrony praw dziecka na poziomie międzynarodowym i krajowym. Uczyliśmy się o ochronie praw dzieci doświadczających przemocy, uczestniczących w procedurach prawnych, przebywających w pieczy zastępczej, będących w kryzysie psychicznym, a także o uczestnictwie i partycypacji dzieci i młodzieży.”

mec. Paulina Masłowska- prowadząca APD, radczyni prawna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Dzieci potrzebują zaangażowanych prawników oraz psychologów, którzy będą potrafili podejmować działania na rzez ochrony praw dziecka, szanując ich podmiotowość i uwzględniając potrzeby. Z uwagi na fakt, że zajęcia prowadzone są w formie online, zrekrutowaliśmy osoby studiujące w różnych miastach, co pozwala na wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony praw dziecka.

„Podczas zajęć mam okazję nie tylko uporządkować i znacznie poszerzyć swoją wiedzę na temat przepisów chroniących dzieci znajdujące się w bardzo różnych sytuacjach życiowych, lecz także wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami Akademii, zastanawiać się społecznymi konsekwencjami istniejących regulacji i nad tym, czym tak naprawdę jest dobro dziecka. Jest czas na pracę własną, dyskusje i samodzielne wyciąganie wniosków. Program całego cyklu jest moim zdaniem ciekawy i wyczerpujący. Serdecznie polecam uczestnictwo w kolejnych edycjach tego projektu.”

Anna G. – uczestniczka APD