Wzory pism

Najczęściej sąd decyduje o miejscu przesłuchania dziecka, ale możesz wnioskować o przesłuchanie w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań znajdującym się w jednym z naszych Centrum Pomocy Dzieciom.

WNIOSEK O PRZESŁUCHANIE W PRZYJAZNYM TRYBIE