Reprezentant dziecka

Dziecko nie może samo reprezentować się w sądzie, jego prawa wykonuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy. Jest jednak wyjątek od tej zasady, w sytuacji, gdy rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, sąd wyznacza reprezentanta dziecka (dawniej: kuratora procesowego) dla dziecka, którego zadaniem jest zadbanie o interesy dziecka. Do takiej sytuacji będzie dochodziło m.in. gdy podejrzanym lub oskarżonym jest jedno z rodziców dziecka. Reprezentantem może być adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka lub ukończył odpowiednie szkolenie. Reprezentanta wyznacza sąd na wniosek prokuratora. Reprezentant ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ może robić wszystko to, co strona w postępowaniu, czyli np. składać wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu, składać środki zaskarżenia. Reprezentant powinien również współpracować z rodzicem niekrzywdzącym, to rodzic ma największą wiedzę o sytuacji, warto więc, żeby pozostawał z nim w kontakcie. Więcej o reprezentancie dziecka oraz metodyce jego pracy można przeczytać w naszych materiałach.