Wysłuchanie

W sprawach cywilnych, które dotyczą dziecka sąd może je wysłuchać jeśli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Takie wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw, przeważnie w gabinecie sędziego lub wyznaczonym do tego pokoju. Nie w każdej sprawie, która dotyczy dziecka będzie jednak dochodziło do wysłuchania, to sędzia decyduje o tym czy potrzebuje usłyszeć zdanie dziecka. Jest to istotne w sprawach, gdzie decyduje się o rzeczach, które wpływają na dziecko np. o tym przy którym z rodziców ma zamieszkać, o kontaktach z rodzicami.