“Czy w procedurze NK jest miejsce dla prawnika?” – zaproszenie na spotkanie Klubu Prawnika

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Klubu Prawnika, które odbędzie się 24.04.2024 r. w godzinach 15:00-18:00. 

 

Temat spotkania: “Czy w procedurze NK jest miejsce dla prawnika?”.  

 

Tematem spotkania będzie procedura niebieskiej karty i jej funkcjonowanie w pracy zawodowego pełnomocnika. Zostanie przedstawiony kształt prawny procedury, jej cele, zaangażowane służby oraz możliwe skutki.  Omówione zostaną także zmiany w procedurze wprowadzone w czerwcu 2023 r., ale przede wszystkim tematem spotkania będzie wzajemna relacja procedury NK i prawników prowadzących sprawy rodzinne i karne.    

 

Czy procedura powinna być dowodem w sprawie rodzinnej? Czy pełnomocnik może reprezentować klienta na grupie diagnostyczno-pomocowej? Czy pełnomocnik powinien mieć dostęp do dokumentacji NK? Te pytania sygnalizują kwestie, które w kilku ostatnich latach stanowią wyzwanie zarówno dla pełnomocników jak i dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych realizujących procedurę NK.    

 

Spotkanie poprowadzi koordynatorka działu prawnego Fundacji – Justyna Podlewska – Członkini Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Posiada Certyfikat Specjalisty w Zakresie pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Targówek.    

Spotkanie odbędzie się w aplikacji Zoom. 

 

Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego https://forms.office.com/e/6271REWRS4 

  

Liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Osoby zakwalifikowane otrzymają mailowe potwierdzenie oraz bezpośredni link do spotkania.