Klub Prawnika Analiza śmiertelnych przypadków krzywdzenia (Serious Case Reviews) – nowe prawo na nowe czasy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu Klubu Prawnika!

Mecenas Katarzyna Katana – radca prawny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę opowie o kluczowym projekcie rzeczniczym prowadzonym przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prezydenta.

W 2019 roku, gdy w jednym miesiącu pięcioro dzieci zginęło z rąk rodziców/opiekunów Fundacja uruchomiła petycję, podpisaną przez ponad 22 tysiące obywateli. W treści petycji domagano się wprowadzenia w Polsce systemu Serious Case Reviews – czyli procedury uruchamianej po śmierci dziecka w wyniku krzywdzenia, całkowicie niezależnej od postępowania karnego lub dyscyplinarnego. Jej celem jest namierzenie luk systemu ochrony dzieci, które uniemożliwiły lub utrudniły pomoc zmarłemu dziecku, zanim było już za późno. W polskim projekcie, który lada dzień ma trafić do Sejmu, planowane jest utworzenie przy Rzeczniku Praw Dziecka Rady do spraw Systemowej Analizy Przypadków Śmierci Dzieci. Rada będzie badała przypadek śmierci dziecka, identyfikowała problemy systemowe, a na ich bazie proponowała konkretne zmiany– w prawie, praktyce, organizacji, finansowaniu lub kształceniu kadr, tak aby uczynić system ochrony dzieci jak najbardziej szybkim i efektywnym.

Zapisy: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…