Nowe broszury o kuratorze procesowym!

Gdy dziecko jest pokrzywdzone przestępstwem ze strony osoby najbliższej (rodzic) zasadnym jest, że drugi rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym (konflikt interesów). Sąd opiekuńczy na wniosek prokuratora wyznacza kuratora procesowego, którego zadaniem jest reprezentowanie dziecka w postępowaniu karnym. Kurator ma bardzo szerokie uprawnienia, ponieważ może robić wszystko to, co strona w postępowaniu, czyli np. składać wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniu, składać środki zaskarżenia. Kurator powinien również współpracować z rodzicem niekrzywdzącym, to rodzic ma największą wiedzę o sytuacji oraz udzielać mu informacji. Kuratorem może być tylko adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dziecka lub ukończył odpowiednie szkolenie.

Realnym problemem jest brak wiedzy zarówno wśród profesjonalistów, jak i rodziców, nie było dotąd tez materiałów na ten temat skierowanych do dzieci, których kuratorzy reprezentują. W ramach projektu Wymiar sprawiedliwości Przyjazny Dziecku finansowanym z finansowany ze środków dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała takie materiały. Materiał dla małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem jest pierwszym takim materiałem informacyjnym w Polsce.

Te i inne nasze publikacje dostępne są na naszej platformie edukacyjnej (Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (fdds.pl)) w zakładce “Materiały edukacyjne”.

 

BROSZURA O KURATORZE PROCESOWYM DLA MŁODZIEŻY

BROSZURA O KURATORZE PROCESOWYM DLA RODZICÓW

 

Możliwy jest odbiór ulotek w wersji papierowej w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (Warszawa, ul. Stanisława Przybyszewskiego 20/24). W tym celu prosimy o kontakt pod adresem karolina.cwyl@fdds.pl.