Przekaż 1,5 % podatku

79% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pomagamy im znowu poczuć się bezpiecznie. Bo każde dziecko powinno mieć szczęśliwe dzieciństwo.
Przekaż naszej Fundacji 1,5% i wesprzyj działania takie, jak:
– bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna
– promowanie i wdrażanie Standardów Ochrony Dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach
– telefoniczne wsparcie dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
– pomoc dzieciom, które doświadczyły cyberprzemocy i edukację rodziców na temat bezpieczeństwa w sieci
– wsparcie psychologiczne rodziców, oferujemy im także terapie grupowe i indywidualne.

 

Wpisz w deklarację podatkową KRS 0000 20 44 26