Spotkanie Klubu Prawnika – 27 września 2023 r.

Zapraszamy adwokatów, radców prawnych oraz prawników NGO’s na kolejne spotkanie Klubu Prawnika! 

📌 Zapisy: https://forms.office.com/e/TPJatxEnwV  

Radca prawny Jędrzej Klatka, który jako Przewodniczący Komisji ds. Modelowych Zasad Etyki działającej przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Brukseli zajmował się ujednolicaniem zasad etyki europejskich prawników, przedstawi z jakimi problemami etycznymi może się spotkać adwokat lub radca prawny pełniący obowiązki kuratora lub pełnomocnika procesowego dziecka, zwłaszcza w kontekście:  

  • faktu, że dziecko jest beneficjentem pomocy prawnej, ale nie ponosi kosztów takiej pomocy, albowiem jest ona finansowana przez osobę trzecią, 
  • obowiązku zachowania tajemnicy informacji przekazanych przez dziecko (zwłaszcza względem podmiotu finansującego pomoc prawną), 
  • konfliktu interesów zwłaszcza w sytuacji pracy dla dwójki dzieci (np. rodzeństwa) albo rozbieżności pomiędzy interesem podmiotu finansującego pomoc prawną a interesem dziecka. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. 

⏰ Kiedy? 

27 września br. godz. 16:00