Spotkanie Klubu Prawnika „Opieka prawna i piecza zastępcza nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny”

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prawnika na temat Opieki prawnej i pieczy zastępczej nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny.

Od końca lutego 2022 roku polskie prawo stanęło przed kolejnym wyzwaniem w kwestii prawnych aspektów objęcia pieczą dzieci cudzoziemców bez opieki. Do tej pory w Polsce dzieci uchodźców bez opieki osób dorosłych było bardzo niewiele, mówiło się o kilkudziesięciu osobach rocznie. Obecnie szacuje się, że w naszym
kraju może przebywać nawet ponad 100 tysięcy dzieci tzw. bez opieki, czyli bez rodziców lub innych opiekunów prawnych.
W niektórych wypadkach dzieci są z innymi osobami bliskimi, w innych z opiekunami z pieczy zastępczej (tak rodzinnej, jak i instytucjonalnej). Bywają też sytuacje, gdy dziecko jest z opiekunem prawnym, ale nie ma on możliwości udowodnienia tego dokumentami.

W czasie spotkania nasza radczyni prawna Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska podjęła następujące kwestie:

  • Co oznacza dziecko cudzoziemskie bez opieki?
  • Kto może sprawować nad tymi dziećmi opiekę prawną?
  • Jak zabezpieczać dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej
  • Czemu adopcja dzieci uchodźców jest niemożliwa?
  • Czym różni się pomoc dziecku bez opieki w tzw. procedurze uchodźczej od wsparcia dziecka bez opieki na postawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?

Spotkanie  zostało zrealizowane w ramach projektu „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.