Trwa rekrutacja do programu „Opiekun dziecka – pokrzywdzonego przestępstwem”!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza studentów prawa i psychologii do wolontariatu w programie ,,Opiekun dziecka – pokrzywdzonego przestępstwem”. Od ponad 30 lat dążymy do tego, aby wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową, która zajmuje się ochroną prawną dzieci uczestniczących w procedurach prawnych. Chronimy dzieci przed krzywdzeniem i pomagamy tym, które doświadczyły przemocy.

 

Szukamy wolontariuszy do współpracy i chcących się zaangażować w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zadania:

  • udzielanie mailowo informacji w sprawach związanych z naruszeniem praw dziecka, zwłaszcza z zakresu ochrony prawnej dzieckaofiary przestępstwa,
  • towarzyszenie klientom w sądzie
  • realizowanie zadań zlecanych przez dział prawny np. analiza akt, sporządzanie projektów pism procesowych
  • branie udziału w szkoleniach specjalistycznych
  • prowadzenie monitoringu prawa w obszarze ochrony praw dziecka

Fundacja zapewnia wolontariuszom stały rozwój poprzez: superwizje, udział w szkoleniach i wydarzeniach edukacyjnych FDDS oraz wsparcie profesjonalnego zespołu w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Wolontariat będzie realizowany w formie zdalnej w okresie marzec 2023-marzec 2024 (100 h).

Zapraszamy do zgłaszania się na wolontariat studentów II-V roku prawa i psychologii.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres: paulina.maslowska@fdds.pl w terminie do 8 marca.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków World Childhood Foundation, Special Grant: Child Protection in Emergencies.