Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny dla dzieci z Ukrainy i ich opiekunów.

Od stycznia 2021 r.  dział prawny FDDS realizuje projekt – Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W projekcie podejmujemy  działania edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze,  aby zwiększyć i ujednolić ochronę dziecka uczestniczącego w procedurach prawnych.  

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy, w tym przede wszystkim dzieci, często w bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej, które stają się uczestnikami postępowań w Polsce, postanowiliśmy skierować również do nich działania projektowe. 

W ramach projektu przygotowaliśmy dwie ulotki w języku  ukraińskim: pierwszą z nich kierujemy do dzieci  – „Uwaga! Informacje dla dzieci z Ukrainy znajdujących się w Polsce bez rodziców o opiekunie tymczasowym”, a drugą  do ich ukraińskich opiekunów przebywających na terenie Polski – „Uwaga! Informacje dla osób opiekujących się dziećmi z Ukrainy bez rodziców w Polsce” 

 

Ulotki w przystępny sposób informują dzieci oraz dorosłych opiekunów, jakie działania należy podjąć aby zostać opiekunem tymczasowym  oraz jakie zadania i obowiązki wobec dziecka ma taki opiekun. 

W ulotkach znajdują się również informacje na temat wysłuchania opiekuna i dziecka przez sąd podejmujący decyzje w ich sprawie. To niezwykle ważne aby dzieci z Ukrainy znajdujące się w Polsce pod opieką dorosłych nieznanych im lub słabo znanych wiedziały, że mają możliwość porozmawiać z sądem zanim ustanowi dla nich konkretnego opiekuna tymczasowego. 

Ulotki dostępne są TUTAJ.

Więcej materiałów w języku ukraińskim przygotowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę znajdziesz TUTAJ.