Zaktualizowane broszury dotyczące reprezentanta dziecka!

W związku z nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 29 sierpnia 2023 r. sformułowanie „reprezentant dziecka” zastąpiło „kuratora procesowego”. Przy tej okazji należy podkreślić, iż zarówno wymagania ustawowe wobec kuratora, jak i zakres merytoryczny reprezentacji nie uległy zmianie.

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wychodząc naprzeciw tym zmianom, zaktualizowała broszury dotyczące reprezentanta dziecka, zarówno te dla dzieci i młodzieży, jak i dla rodziców.

Zapraszamy do pobierania broszur:

W przypadku instytucji, które chciałyby uzyskać większą liczbę broszur, prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.badora@fdds.pl.

 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.