Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Widzieć, słuchać i chronić, czyli o sytuacji dzieci pokrzywdzonych przestępstwem” z udziałem Justyny Podlewskiej i Katarzyny Katany

Przepisy prawne chroniące dzieci przeszły ogromną ewolucję. Niewiele ponad 100 lat temu ochrona polegała na ustaleniu minimalnego wieku, od jakiego dopuszczalna jest praca dzieci w przemyśle. Dziś prawo i prawnicy, także w Polsce, rozumieją konieczność respektowania szczególnych potrzeb dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

 

Nie chcemy sprawowania ochrony ponad głowami dzieci, ale podmiotowego ich traktowania jako grupy pokrzywdzonych mających konkretne uprawnienia w postępowaniu. Jednak – jak wskazują doświadczenia Fundacji – w tej dziedzinie wiele jest jeszcze do zrobienia. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na ten temat z naszymi prawniczkami Justyną Podlewską i Katarzyną Kataną.

Posłuchaj:

Projekt został zrealizowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy z Funduszy EOG w ramach projektu Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku.