Zapraszamy na webinar Klubu Prawnika!

Od końca lutego 2022 roku polskie prawo stanęło przed kolejnym wyzwaniem w kwestii prawnych aspektów objęcia pieczą dzieci cudzoziemców bez opieki. Wybrane zagadnienia omówiliśmy w czasie spotkania Klubu Prawnika „Opieka prawna i piecza zastępcza nad dziećmi przybywającymi z Ukrainy z powodu wojny”. Tym razem skupimy się na ukraińskich regulacjach prawnych, których przybliżenie może być pomocne dla strony polskiej w kwestii ochrony dzieci z Ukrainy. Zapraszamy na kolejny webinar pt. „Wybrane ukraińskie regulacje prawne dotyczące ochrony dzieci z Ukrainy w związku z wojną”, który odbędzie się 20 września w godzinach 16:00-17:30.

W czasie spotkania znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:
  •  Ile dzieci pozostało w Ukrainie bez opieki przez wojnę?
  •  Jakie są formy rozmieszczenia dzieci-sierot oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w czasie trwania stanu wojennego?
  •  Jak odbywa się ewakuacja z terenów niebezpiecznych wewnątrz Ukrainy oraz przekroczenie granicy? W tym – przejazd zorganizowanych grup dzieci z placówek/rodzin zastępczych z Ukrainy do Polski?
  •  Jakie są/mogą być problematyczne kwestie związane z ustanowieniem opieki tymczasowej w Polsce?
Webinar poprowadzi dr Kateryna Krakhmalova – prawniczka, wykładowczyni akademicka oraz badaczka migracji. W Polsce działała między innymi jako pracowniczka naukowa dla Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertka ds. rzecznictwa w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej.
Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.
Serdecznie zapraszamy!