Zapraszamy studentów do udziału w Akademii Praw Dziecka!

Zapraszamy studentów oraz studentki II-V roku prawa, psychologii, pedagogiki, nauk pokrewnych, chcących rozwijać swoje zainteresowania w obszarze ochrony praw dziecka do udziału w Akademii Praw Dziecka. 

  

Nasz projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka, międzynarodowych standardów ochrony, przybliżanie podstawowej problematyki dotyczącej udziału dziecka w procedurach prawnych, ochrony dzieci przed krzywdzeniem.  

  

Międzynarodowe i krajowe standardy w zakresie ochrony dzieci przechodzą stopniową ewolucję, dając dzieciom realne prawa i możliwości ich egzekwowania. Dzieci potrzebują zaangażowanych prawników, którzy będą potrafili podejmować działania na rzez ochrony praw dziecka, szanując ich podmiotowość i uwzględniając potrzeby.  

  

W trakcie Akademii dowiesz się: 

  • jak wygląda system ochrony praw dziecka, 
  • jakie obowiązki ma państwo oraz instytucje w zakresie ochrony praw dziecka,     
  • w jaki sposób prawa dziecka mogą chronić dzieci w różnych okolicznościach, 
  • jak w pracy prawnika podejmować działania na rzecz promowania i obrony praw dziecka. 

  

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Praw Pomocy Dzieciom przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie, w cyklu 12 modułów, odbywających się w weekendy: 

  • 20-21 kwietnia, 
  • 27-28 kwietnia, 
  • 11-12 maja. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

https://forms.office.com/e/Cu0P8G8QUY 

 

Liczba miejsc ograniczona. Udział w spotkaniach jest nieodpłatny. 

Certyfikaty uczestnictwa otrzymają osoby, które będą aktywnie uczestniczyły w co najmniej 10 modułach. 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.