Zaproszenie na webinar Klubu Prawnika – „Współpraca interdyscyplinarna jako skuteczny model świadczenia pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem”

Zapraszamy adwokatów, radców prawnych oraz prawników NGO’s na kolejne spotkanie Klubu Prawnika!

W Polsce problem krzywdzenia dzieci jest niezmiennie aktualny, jednak brak jest dostatecznych rozwiązań o charakterze systemowym, które umożliwiałyby efektywny rozwój wsparcia dla małoletnich pokrzywdzonych oraz ich rodzin. Badania wskazują że, najbardziej skutecznym modelem świadczenia pomocy dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia, jest zapewnienie małoletnim wsparcia zespołu składającego się ze specjalistów z różnych obszarów – tzw. zespołu interdyscyplinarnego, bowiem żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja państwowa nie są w stanie zareagować właściwie na każde doniesienie o krzywdzeniu dziecka.

Podczas spotkania:

  • zostanie omówiony model interdyscyplinarnej pomocy dzieciom pokrzywdzonym,
  • przedstawione zostaną korzyści wynikające z pracy w modelu interdyscyplinarnej pomocy dzieciom doświadczającym przestępstwa w ramach jednej placówki,
  • omówione zostaną trudności w funkcjonowaniu Centrów Pomocy Dzieciom w aktualnej rzeczywistości, w związku z brakiem w Polsce państwowego systemu ochrony dzieci.

Spotkanie poprowadzi Marta Flis-Świeczkowska – doktor nauk prawnych, radca prawny, psychotraumatolog adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorka zespołu interdyscyplinarnego Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, członkini kolegium redakcyjnego interdyscyplinarnego czasopisma „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca kwietnia godz. 17:00 na platformie Zoom.

[LINK DO ZAPISÓW]

 

Serdecznie zapraszamy!