Wymiar Sprawiedliwości
Przyjazny Dziecku
KAMPANIA

JAK POMAGAMY

Mandy Smith Janusz Korczak Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw,
do sprawiedliwego ich rozważenia.
John Doe Jacob Bosshart Dziecko rzadko potrzebuje dobrego mówcy,
częściej dobrego słuchacza.

AKTUALNOŚCI

FINANSOWANIE PROJEKTU

Działania w ramach projektu 'Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku' realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG będą realizowane w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r. przez dział prawny i dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę