Działania w projekcie WSPD kierowane do rodziców/opiekunów prawnych

W dwuletnim projekcie Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku, dział prawny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podejmuje  działania edukacyjne, interwencyjne, monitorujące i rzecznicze,  aby zwiększyć i ujednolić ochronę dziecka pokrzywdzonego przestępstwem i tym samym uczestniczącego w procedurach prawnych. Realizując ten cel, bazujemy na spójnej pracy z trzema grupami odbiorców zaangażowanych w ochronę dzieci przed krzywdzeniem: profesjonalistów, rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.

 

Rodzice/opiekunowie prawni w obliczu zaangażowania w działania prawne na rzecz swojego dziecka potrzebują konkretnych, aktualnych informacji oraz odpowiedniego przygotowania.  Fundacja rozumiejąc te potrzeby i  mając doświadczenie w pracy z dziećmi krzywdzonymi, oferuje różnorodne formy wsparcia, aby pomóc im świadomie przejść przez kolejne etapy tej  szczególnej  sytuacji, w jakiej znaleźli się zarówno oni jak i ich dzieci na skutek przestępstwa.

W jaki sposób pomagamy realizując projekt?

Konsultacje

  • Prowadzimy konsultacje prawne osobiste dla rodziców/opiekunów prawnych w zakresie pomocy prawnej osobom doświadczającym przemocy (strategia sprawy, pisanie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, prowadzenie sprawy) jeden raz w tygodniu przez 4 godziny.
  • Prowadzimy prawne konsultacje telefoniczne dostępne na terenie całej Polski (dedykowany, bezpłatny numer 800100100). Jeden raz w tygodniu przez 2 godziny, prawnik udziela informacji prawych z zakresu ochrony prawnej dziecka ofiary przestępstwa.

„Z dotychczasowej praktyki wynika, że najwięcej telefonów dotyczy wątpliwości w sprawie podejmowania interwencji, prawidłowego zgodnego z prawem przesłuchania dziecka oraz nieprawidłowej reprezentacji dziecka podczas procedur prawnych. Konsultujące prawniczki posiadają specjalistyczną wiedzę ww. tematach i posiadają stale uaktualnianą bazę placówek pomocowych w Polsce”. – prawniczka FDDS

  • Realizujemy dyżur mailowy (opiekun@fdds.pl)  wolontariuszy 3 razy w tygodniu po 3 godziny w zakresie udzielania informacji prawnych w sprawach dotyczących krzywdzenia dziecka, odpowiadając na kierowane do nas maile.

Budowanie świadomości – materiały edukacyjne

  • Przygotowaliśmy ULOTKĘ INFORMACYJNĄ O KURATORZE PROCESOWYM DLA RODZICÓW. Kurator procesowy reprezentuje dziecko, kiedy podejrzanym jest jeden z rodziców. Drugi rodzic jest wtedy odsunięty od postępowania i jest to dla niego bardzo trudna sytuacja. Nasza ulotka informuje go, jakie ma prawa w tej sytuacji i czego może oczekiwać od kuratora procesowego. Jest to pierwszy materiał na ten temat dostępny w Polsce.
  • Przygotowujemy ulotkę informacyjną o kuratorze procesowym dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, aby jak najlepiej przygotować ich do procedury karnej. Znajdą się w niej takie informacje jak: wyjaśnienie kto jest kim w procedurze karnej, rola kuratora procesowego, opis procedury oraz prawa i obowiązki dziecka. Ulotka będzie dostępna w czerwcu na stronie www.wspd.fdds.pl w zakładce „Materiały edukacyjne” oraz na naszej PLATFORMIE EDUKACYJNEJ.
  • Dystrybuujemy „TWOJE DZIECKO BĘDZIE ŚWIADKIEM. Poradnik dla rodziców składających zeznania w procedurach karnych”. Poradnik zawiera praktyczne rady, które będą pomocne w poradzeniu sobie z doświadczeniem udziału w sprawach karnych.
  • Przygotowaliśmy kampanię społeczną „WYSOKI SĄDZIE, ZOBACZ MNIE”, której celem jest wsparcie sędziów, prokuratorów, kuratorów procesowych i wszystkich osób, od których zależy los dzieci stających przed wymiarem sprawiedliwości. Chcemy przypomnieć profesjonalistom, jak wiele zależy od nich, oraz że zawsze znajdą merytoryczne wsparcie w naszej Fundacji.

Efektywne i praktyczne wsparcie prawne

  • Realizujemy 2 cykle dwudniowych warsztatów prowadzonych przez fundacyjnych prawników dla matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych. Są to nie tylko zajęcia na temat praw procesowych uczestniczek, ale też praktycznie uczące jak wykonywać rolę oskarżycielek posiłkowych, przedstawiając konkretne sposoby jak składać wnioski, zadawać pytania i wykonywać swoje prawa dzięki wiedzy uzyskanej na warsztatowych o przebiegu postępowania i uprawnieniach innych stron postępowania.
  • Towarzyszenie na rozprawach przez wolontariuszy – zrekrutowana grupa wolontariuszy Opiekunów Dziecka Ofiary Przestępstwa towarzyszy podopiecznym Fundacji w rozprawach sądowych, podczas których wspiera psychicznie klientki fundacji oraz obserwuje przebieg rozprawy, dzięki czemu prawnik Fundacji konsultujący monitorowane sprawy może zaproponować adekwatne rozwiązania prawne.

Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.