Podsumowanie projektu WSPD 2021-2022

Projekt Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG w okresie 1.01.2021 r. – 31.12.2022 r.   Obejmował realizację kompleksowo zaplanowanych i uzupełniających się działań z następujących obszarów:  przyjazne przesłuchanie dziecka, reprezentacja dziecka w postępowaniu karnym, wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych i interwencja, które kierowane były do trzech grup odbiorców, w tym uchodźców z Ukrainy:

 • dzieci
 • rodzice/opiekunowie prawni
 • profesjonaliści.

Cele projektu:

• zwiększenie ochrony prawnej i realizacja praw procesowych małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem,

• uszczelnienie ochrony prawnej małoletnich w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości w postępowaniach z udziałem małoletnich pokrzywdzonych,

• monitoring stosowania praw procesowych małoletnich oraz działania rzeczniczce w zakresie. ​​​​​​​

 

W jaki sposób realizowaliśmy projekt?

Działania edukacyjne:

 1. Prowadziliśmy szkolenia dla profesjonalistów : adwokatów, radców prawnych, prawników NGO’s, prokuratorów, sędziów, pracowników OPS oraz wykłady w  Klubie Prawnika.
 2. Zrealizowaliśmy warsztaty prawne dla matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych.
 3. Zrealizowaliśmy dwa cykle zdalnych zajęć Akademii Praw Dziecka dla studentów prawa w całej Polsce oraz  8 wizyt studyjnych dla studentów z wydziałów prawa, pedagogiki, psychologii w całej Polsce propagujących ideę interdyscyplinarnej pomocy dzieciom.
 4. Przeprowadziliśmy  kampanię społeczną „Wysoki sądzie, zobacz mnie” (spot, plakat), w której zwracaliśmy uwagę na prawo dziecka do  przyjaznego przesłuchania w toku procedur prawnych.
 5. Przeprowadziliśmy webinar – „Czy prawo w Polsce chroni dzieci wykorzystywane seksualnie?”
 6. Opublikowaliśmy film „Przesłuchania dzieci w przyjaznych pokojach przesłuchań” i dwa podcasty „Widzieć, słuchać i chronić, czyli o sytuacji dzieci pokrzywdzonych przestępstwem” oraz „Prawo do e-prywatności czy skuteczne wychwytywanie treści online przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci? Stan prawny po wejściu w życie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej i jego konsekwencje faktyczne dla dzieci.”
 7. Wzięliśmy udział  we vlogu prezentującym Centrum Pomocy Dzieciom nagrany wspólnie z Fundacją Court Watch Polska – #Courtvlog “Z wizytą w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”, poświęcony prezentacji działań CPD FDDS oraz ochronie praw dzieci uczestniczących w procedurach karnych.
 8. Nawiązaliśmy relacje bezpośrednią z dziećmi poprzez 3 relacje prawne  Q&A na Instagramie 116111.
 9. Prowadziliśmy i prowadzimy stronę internetową: https://wspd.fdds.pl/, na której umieszczamy wszelkie aktualności dotyczące projektu oraz materiały edukacyjne

Działania bezpośrednie

 1. Dyżur mailowy 34 wolontariuszy programu “Opiekun Dziecka Pokrzywdzonego Przestępstwem” .
 2. Sformułowanie i przesłanie do sądów karnych i cywilnych 24 opinii Amicus Curie w sprawach dotyczących uczestnictwa dzieci w procedurach prawnych.
 3. Konsultacje prawne  osobiste dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci podopiecznych Fundacji oraz profesjonalistów
 4. Konsultacje telefoniczne prawne – dyżur w każdy piątek w godzinach 12.00-15.00 pod dedykowanym, bezpłatnym numer 800100100, dostępnym w całej Polsce. W sprawie podejmowania interwencji, prawidłowego zgodnego z prawem przesłuchania dziecka oraz nieprawidłowej reprezentacji dziecka podczas procedur prawnych.

Działania rzecznicze​​​​​​​

 1. Prowadzenie monitoringu 14 postępowań sądowych z udziałem małoletnich pokrzywdzonych przez wolontariuszy programu “Opiekuna Dziecka Pokrzywdzonego Przestępstwem”
 2. Petycja do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senatu w sprawie wprowadzenia do porządku prawnego jednolitego trybu przesłuchania dzieci do 18 roku życia w trybie ochronnym wraz z propozycja nowego brzemienia znowelizowanego przepisu art. 185a, b kodeksu postępowania karnego.
 3. Monitoring prawa: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i akty towarzyszące, nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie wprowadzenia opieki naprzemiennej, ustawa o analizie przypadków śmiertelnego krzywdzenia dzieci, nowelizacji ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny poprzez przygotowanie opinii prawnych nt. zmian i nowelizacji.
 4. Udział w pracach komisji sejmowych i senackich  oraz opiniowanie nowelizacji aktów prawnych.

Materiały edukacyjne

 • Ulotka dla rodziców na temat kuratora procesowego – „Wszystko, co rodzic powinien wiedzieć o kuratorze procesowym”
 • Ulotka dla dzieci na temat kuratora procesowego – „Sprawa karna – kto jest kim i kto jest ze mną?”
 • Broszura na temat interwencji prawnej “Interwencja prawna na rzecz dziecka krzywdzonego. Informator dla profesjonalistów” dla pracowników OPS, lekarzy, psychologów, pedagogów, nauczycieli pracujących z dziećmi i diagnozujących krzywdzenie dziecka
 • Scenariusz zajęć „Warsztaty prawne dla osób reprezentujących dzieci w postępowaniu karnym”
 • Scenariusz zajęć „Centrum Pomocy Dzieciom – model współpracy. Scenariusz wizyty studyjno-edukacyjnej.”
 • Ulotka dla opiekunów z Ukrainy: “Uwaga! Informacje dla osób opiekujących się dziećmi z Ukrainy bez rodziców w Polsce” Інформація для людей які опікуються дİтьми з Украïни, якİ перебувають у Польщİ без батькİв”
 • Ulotka dla dzieci z Ukrainy “Uwaga! Informacje dla dzieci z Ukrainy, znajdujących się w Polsce bez rodziców, o opiekunie tymczasowym.”Інформація для дİтей з Украïни, які перебувають у Польщі без батькİв, про тимчасового опİкуна”.

Nasz projekt w liczbach:​​​​​​​

 • Szkolenia – 9 szkoleń i 1 spotkania edukacyjne dla profesjonalistów – łącznie 174 osób
 • Klub Prawnika – 8 spotkań Klubu Prawnika (6 wykładów i 2 warsztaty) łącznie 498 osób
 • Warsztaty dla matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych – 2 cykle – 10 uczestniczek
 • Akademia Praw Dziecka – 2 cykle – łącznie 41 uczestników
 • Wizyty studyjne – 8 wizyt – łącznie 197 osób.
 • Monitoring rozpraw sądowych – 14 rozpraw
 • Monitoring 4 aktów prawnych – 2 projekty przepisów, 18 opinii/stanowisk prawnych, 4 listy otwarte, 4 spotkania/posiedzenia w sejmie/senacie.
 • Petycja do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Senatu – poparcie 29 organizacji
 • Amicus curiae – 24 pisma
 • Konsultacje prawne – 414 konsultacji
 • Konsultacje telefoniczne prawne – 662 konsultacji
 • Konsultacje mailowe – „Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa” – 357 odpowiedzi na maile.
 • Rozdystrybuowane materiały –  łącznie 12 000 egzemplarzy w wersji papierowej
 • 3 publikacje na Instagramie Telefonu Zaufania dla dzieci i Młodzieży 116111 – 11 odpowiedzi na pytania od dzieci i młodzieży

Kontynuacja działań projektowych

 

Projekt pozwolił nam ustrukturalizować, osadzić i ustalić działania w programie „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dziecku”. W kolejnych latach planujemy  kontynuację działań oraz nowe pomysły.  Na ten rok zaplanowaliśmy:

• Szkolenia dla profesjonalistów: przyjazne przesłuchanie dziecka, reprezentacja przez kuratora procesowego, wysłuchanie dziecka w postępowaniu rodzinnym,

• Program “Opiekun Dziecka Pokrzywdzonego Przestępstwem”,

• Kolejną edycję Akademii Praw Dziecka,

• Wizyty studyjno-edukacyjne,

• Wykłady w Klubie Prawnika,

• Warsztaty prawne,

• Konsultacje prawne osobiste,

• Konsultacje prawne telefoniczne pod numerem 800100100,

• Relacje na Instagram 116 111 oraz sesje Q&A nt. praw procesowych dzieci.

​​​​​

W najbliższym czasie na stronie pojawi się informacja o kolejnym spotkaniu Klubu Prawnika oraz nowych materiałach w języku ukraińskim. Zachęcamy do śledzenia naszych działań. Pytania prosimy kierować na adres: karolina.cwyl@fdds.pl